İZMİR'İN 80 BİN FOSEPTİK ÇUKURU TBMM'YE TAŞINDI
30 Haziran 2020 Salı 22:13:42

İZMİR'İN 80 BİN FOSEPTİK ÇUKURU TBMM'YE TAŞINDI

İzmir'in foseptik çukurları TBMM'ye girdi

 

Milliyetçi Hareket Partisi İzmir Milletvekili Prof. Dr. Hasan KALYONCU, İzmir’de kanalizasyon sitemine bağlı olmayan 80 binden fazla fosseptik bulunduğunu hatırlatarak yol açabileceği riskler konusunda soru önergesi hazırladı. 

Kalyoncu, Bakan Kurum’a yönelttiği sorularla TBMM gündemine taşıdığı konuları şöyle açıkladı.

“İzmir kanalizasyon sistemi dışındaki fosseptik miktarına bakıldığında, hiç hak etmediği halde irice bir köy görünümündedir. 80 binden fazla fosseptiğin tarım alanlarına ve su havzalarına hangi ölçüde sızdığı konusu belirsizdir. Bunun yol açabileceği riskler konusunda hem İzmir Büyükşehir Belediyesini hem Bakanlığı hem de kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla bu soruları hazırladık. Şehrimize ve memleketimize hayırlı bir işe başlanması için yetkilerin bu vesileyle uyanmasını ümit ediyorum.”

Kalyoncu, konunun çevre ve halk sağlığı açısından önemini vurgulayarak “Fosseptikten yaşanan sızıntının bulaştığı toprak, buradan sızarak ulaştığı su kaynakları ve içme suyu barajları doğrudan tarım ürünlerini, hayvan ve insan sağlığını tehdit etmektedir. Ayrıca yağmur suyu kanallarının ayrılmamış olması, yoğun yağışlarda kanalizasyonun alıcı ortamlara bırakılmasına yol açmaktadır. Tahtalı Barajı başta olmak üzere su havzaları tehlike altındadır. İzmir Körfezinin de kirlenmesi, yağışlı günlerde şehrin sokaklarına taşan ve iç körfeze taşınan kanalizasyon atıkları yüzünden artmaktadır.”dedi. 

Kalyoncu önergesinde şunları kaydetti:

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın beyanına göre İzmir ilinde 80 binden fazla kanalizasyon sistemine bağlı olmayan foseptik mevcuttur. Bunun yanında şehir merkezinde yağmur suyu ile kanalizasyonun birbirine karıştığı ve aynı hatların kullanıldığı bilinmektedir. 

Bu kapsamda; 

1- Kanalizasyona bağlı olmayan foseptikler sızdırmasız mıdır?

2- Bu foseptiklerin bulunduğu alanlar nerededir?

3- Bu foseptiklerin tarım alanlarına etkisi var mıdır?

4. Yoğun yağmur yağışında özellikle içme suyu havzası olan Tahtalı barajı ve benzeri alanlara fosseptik karışmakta mıdır?

5- İçme suyuna foseptik karışma durumunun beraberinde getireceği sağlık problemleri için herhangi bir önlem alınmış mıdır?

6- Ayrılmamış yağmur suyu hatlarından kanalizasyon alıcı ortamlara bırakılmaktadır. Bu deşarj İzmir'de nerede veya nerelerde yapılmaktadır?

7- Bu deşarj işleminin çevreye verdiği zarar tespit edilmiş midir?

8- İzmir Körfezi'nde iç körfez su kalitesi açısından en kötü seviyededir. Bu atıklar körfezin kirliliğini artırmakta mıdır?

9. Yoğun yağışlarda şehrin sokaklarına taşan foseptik sağlık açısından hangi riskleri oluşturmaktadır?

10- Bakanlığınızın bu riski önlemek için yaptırımları nelerdir?

Haberi Sosyal Medyada Paylaş :

egedegundem.com Tüm hakları saklıdır, Sitemizin tasarımı ve içeriği T.C. yasalarınca tescil ile korunmaktadır

Copyrights 2013 @ Türkiyemix Şehir Portalı