Şebnem DEMİRKIRAN
DÜNYA KADINLAR GÜNÜNÜ KUTLARKEN...
7 Mart 2016 Pazartesi 13:01:06

DÜNYA KADINLAR GÜNÜNÜ KUTLARKEN...

Aile içi şiddet, ülkemizde ve dünyada evlilikte veya evlilik dışı rastlanılan en yaygın ve ciddi sorulardan biridir. Aile içi şiddette genellikle başta kadın olmak üzere eşler,çocuklar, kardeşler, yaşlılar ve bakıma gereksinimi olan engelliler maruz kalmaktadır. Bir ailede şiddet yaşanıyorsa, bu diğer türde de şiddetin yaşanıyor olmasının göstergesidir. Şiddet eşlerden birinin fiziksel veya psikolojik yaralanmasıyla yada tehditle sonuçlanan isteyerek,istemeyerek yapılan davranış biçimidir. Ailede kadına yönelik saldırganlığın tarihi insanlıkla yaşıttır.Virginia Tıp Fakültesinde yapılan bir çalışmada 2000-3000yıllık kadın mumyalarda ölüme neden olan kafa kırıklıklarının oranı % 30-50, erkek mumyalarda ise, %9-20 arasındadır.

*************

Koca dayağı tarih boyunca geçerli olan toplumsal kurallar medeni olduğu iddia edilen yasalarda bile desteklenmektedir.Yasa olarak kabul edilen yerler bile bulun bulunmaktadır. Buna örnek verecek olursak; 1970'lerde Pennsylvania eyalet kanunlarında erkeklerin eşlerini saat:22:00'den sonra ve pazar günü dövmeleri yasaklanmıştır. Peki; kişiler neden şiddete başvurur: Duygusal baskı ve sorumluluklardan kurtulma Hayal kırıklıkları için çıkış yolu bulma İsteklerini gerçekleştirme Empati yeteneğinin olmaması Aile içi şiddetin olduğu bir ailede büyüme Şiddet öğrenilen davranıştır.Önemli öğrenme kaynağı ise ailedir.

*************

Aile içi şiddetin olduğu ortamlarda yetişen çocuklar,büyüdüklerinde şiddet eğilimine sahip olurlar. Ayrıca şiddet toplum tarafından bir değer yargısı("kızını dövmeyen dizini döver", Kadının karnından sıpayı, sırtından sopayı eksik etmeyeceksin " anlayışları ve annesini, kızkardeşini döven erkek çocuğunun itibar görmesi) olarak kabul edilip, kuşaktan kuşağa aktarılmasıdır. Şiddetin sonuçlarının yaratığı duruma gelince: Şiddetin fiziksel etkileri ve sonuçları, Şiddetin psikolojik etkileri ve sonuçları, Şiddetin sosyal etkileri ve sonuçları. Sonuç olarak, Her 3 kadından biri eşinden dayak yediğini, Eşinden dayak yiyen kadınların yarısının bu durumdan bahsetmediğini, yüksek öğrenim görmüş 6 erkekten biri eşine fiziksel şiddet uyguladığı, Öğrenim düzeyi arttıkça şiddet gördüğünü söyleyen kadınların sayısı azalmaktadır.

**************

Okuma yazma bilmeyen kadınların dayak yediğini söyleyenler %43 yüksek öğrenim görmüş kadınlarda %12'dir. Ancak bu oran yüksek öğrenim görmüş kadınların şiddeti paylaşmak konusunda ketum davranıyor olabilecekleridir. Türkiye'deki kadınların yarıya yakını Medeni Kanun'da yeniden düzenlenen mal rejimini bilmemektedir. Görüşülen kadınların %43'ü 4320 sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun'dan da habersizdirler. Kadına yönelik şiddetin çözümü çok geniş bir yelpazede mümkün olabilir. Toplumun herkesiminde derin bilinçlenmeye ihtiyaç vardır. Toplum eğitilmediği bu süreçte şiddetin önüne geçmek mümkün olmaz. Kadın bağımsızlaşmadıkça; en önemlisi kadın erkekle eşit olduğunu kavramadıkça, çözüm olmayacaktır. Dünya Kadınlar Gününüz kutlu olsun....

* Şebnem DEMİRKIRAN

DP İzmir Kitle ve Sivil Toplum Kuruluşlarından Sorumlu Başkan Yardımcısı

 

 

egedegundem.com Tüm hakları saklıdır, Sitemizin tasarımı ve içeriği T.C. yasalarınca tescil ile korunmaktadır

Copyrights 2013 @ Türkiyemix Şehir Portalı